J-dewilde » Hoofdpagina » Welkom!
J-dewilde: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van J-dewilde

Gezichtsblindheid en dementie, overeenkomsten en verschillen

Gezichtsblindheid en dementie, overeenkomsten en verschillen

Gezichtsblindheid en dementie zijn twee verschillende vormen van hersenaandoeningen met respectievelijk herkennings- en geheugenproblemen. Bij gezichtblindheid worden bekende personen, vaak in een and…
Hoe werken MRI- en fMRI-scans bij hersenonderzoek?

Hoe werken MRI- en fMRI-scans bij hersenonderzoek?

MRI en fMRI-scan zijn belangrijke methoden die bij hersenonderzoek worden gebruikt. Ze zijn gebaseerd op het principe van magnetisme. Ze maken scans van de hersenen die op een computer zijn af te leze…

Zelfingenomen gedrag, wat het is, hoe het ontstaat en aanpak

Een ieder heeft een zekere mate van zelfingenomenheid. Dat is nodig om je zelf te kunnen handhaven. Problematisch wordt het als de omgeving het als onplezierig ervaart. Het kan leiden tot sociale isol…
Dwangmatig gedrag en gangbare wijzen van aanpak

Dwangmatig gedrag en gangbare wijzen van aanpak

Dwangmatig gedrag kan worden onderscheiden in dwangmatige gedachten en dwangmatig handelen. Deze twee kunnen samen maar ook afzonderlijk voorkomen. Mensen die hieraan lijden kunnen ernstig beperkt wor…

Het kind met psychopathische kenmerken

Psychopathische trekken bij kinderen kunnen zich op verschillende wijzen uiten zoals ongevoeligheid, liegen, anderen pijn doen, crimineel gedrag. Al op jonge leeftijd kunnen kinderen psychopathische k…
Schrijf mee!